Eşler Arasında Haram Olan 9 Şey! Hele biri var ki.. Aman Dikkat. ! Okumadan Geçme

Yüce Allah eşleribirbirlerine helâl kılmıştır. Koca karısının, kadın da kocasının cinselliğindendilediği zaman istediği şekilde yararlanabilir.

Fakat eşler arasındaki bucinsel özgürlük alanı, büyüklüğüne rağmen sınırsız değildir. Yani eşlerarasında da cinsel haramlar vardır.

Buharamların bir kısmı dâimîdir. Bir kısmı da geçicidir bu haramların ilk beşi daimî, diğerleri de geçici haramlardır.

1-Âdet ve Lohusalık Halinde Cinsî Münâsebette Bulunmak,

Arka Organdan Temas Etmek,

Başkalarının Yanında Sevişmek ve İlişkide Bulunmak,

Acı Vererek ve Acı Verdirerek Cinsel İlişkide Bulunmak,

Cinsel Görevden Kaçınmak,Îlâ Yapmak, Karısına yaklaşmamaya yemin etmek

Zıhâr Yapmak, ZİHAR: Bir kimsenin karısına “sen bana anamın sırtı gibisin” diyerek, onu kendisine haram kılması.

Oruçlu İken Cinsel Yaklaşımda Bulunmak,İtikâfda İken Cinsî Münâsebette Bulunmak.

YüceAllah’ın yasakladığı ay hali temasını O’nun Resûlü Hz. Muhammed de pekiştirerekyasaklamış, ayrıca ay hali ile ilgili gerekli bilgileri de açıklamıştır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir